• 16 July 2024

“สมศักดิ์” เปิดสัมมนา ป.ป.ท.เพิ่มค่าคะแนนดัชนีรับรู้ทุจริต ชี้การป้องปราม ช่วยเพิ่มคะแนนได้ หลังไทยอยู่ลำดับ 101 จากทั่วโลก ตั้งเป้าอยู่ 1 ใน 20 ยินดี กฎหมาย ป.ป.ท.เป็นฉบับแรก ที่รัฐบาลเสนอสภา หวังช่วยป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้น เตือนอย่ารอให้เกิดการทุจริตแล้วค่อยเข้าไปดำเนินการ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ครั้งที่ 1 โดยมี นายกิตติกร โลห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 400 คน เข้าร่วม ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดย นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก รวมถึงรูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และกระจายตัวอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย สู่การปฏิบัติ โดยการทุจริตที่ขยายตัวและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก คือ การทุจริตเชิงนโยบาย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการป้องกันที่ดี เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และลดความสูญเสียงบประมาณของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเดินหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเน้นมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต มาใช้ในการริเริ่มและดำเนินโครงการที่มีวงเงินสูง

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า รวมถึงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อมุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย จะต้องอยู่อันดับ 1 ใน 20 หรือ มีคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช่วงปี 2576-2580 นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน ทำให้ปัจจุบันมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง นำไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่น ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินการ เพื่อหามาตรการในการป้องกันการทุจริต และฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดย สำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อหามาตรการมาอุดช่องว่าง ที่จะเกิดการทุจริต พร้อมมีหน่วยงานตรวจสอบการดำเนินการว่า เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ลำดับที่ 101 จากทั่วโลก โดยมี 36 คะแนน แต่ ป.ป.ท.ได้ตั้งเป้ามากกว่าเดิม 1 เท่า ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้อยู่ลำดับ 1 ใน 20 ซึ่งตนเห็นความพยายามของ ป.ป.ท. ที่กำลังผลักดันกฎหมาย เพื่อช่วยการป้องกันการทุจริต โดยรัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะการแก้ปัญหาดีที่สุด คือ การป้องปรามและให้ความรู้ ซึ่งอย่ารอให้เกิดการทุจริตแล้วค่อยเข้าไปดำเนินการ โดยตนต้องขอแสดงความยินดีกับ ป.ป.ท.ที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรกของสภาฯในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า เรื่องค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ตนได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งทำให้คะแนนของเราดีขึ้น เพราะขณะนี้ อยู่ลำดับที่ 101 จากทั่วโลก โดยมี 36 คะแนน ดังนั้น ป.ป.ท.จึงจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้ทุกฝ่าย ร่วมกันเดินหน้าแนวทางการป้องกันการทุจริต ซึ่งไม่ใช่รอให้เกิดการทุจริต แล้วเข้าดำเนินการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเฝ้าะวังตั้งแต่เริ่มด้วยการป้องปราม โดยตนเชื่อว่าหากป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นได้ ตัวเลขคะแนนของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มา thairath.co.th

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *