บริษัท นฤธี คอลซัลติ้ง จำกัด

Address : เลขที่ 41/1 ชั้น2 หมู่7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Tel : 053-104116

Fax : 053-104116

E-mail : contact@naruthee.com