เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

เว็บไซต์ Siam.Today (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท Naruthee Consulting จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ ทางเราแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ การใช้เข้าเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและพร้อมปฎิบัติตามเงื่อนดังกล่าวทั้งหมด โดยหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะผูกผันตามข้อตกลงดังกล่าว ทางเราขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการยุติการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

1. นิยาม

เว็บไซต์ หมายความว่า เว็บไซต์ Siam.Today

เรา หมายความว่า บริษัท Naruthee Consulting จำกัด

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้ง ท่านตกลงและรับทราบว่า ว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ข้อพิพาทใด ๆ ทางกฎหมาย ท่านตกลงยอมรับว่าจะสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรา

3. การใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการตกลงและเห็นด้วยว่าต้องใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยินยอมว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณีเช่นเดียวกัน

3.1  ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3.2 การส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อความที่ละเมิดกฎหมาย หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก อนาจาร ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย หรือข้อความที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ให้บริการ สมาชิกผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ๆ ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม

3.3 การแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกลับกระบวนการผลิตเว็บไซต์ (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่บริษัทหรือสมาชิกของเว็บไซต์ร่วมกันสร้างขึ้นเช่น รูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้ใช้บริการรายอื่น ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

3.4 การเขียนข้อความที่ไม่เป็นความจริง มีเจตนาสร้างความเกลียดชังแก่บุคคลอื่น หรือสร้างความสับสนให้กับสังคม

3.5 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงเพื่อรบกวนการทำงานหรือบริการของบริษัท หรือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) หรือไวรัสที่ออกแบบมาในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) เพื่อก่อกวนหรือรบกวน หรือเป็นภัยต่อเว็บไซต์

4. สิทธิของบริษัท

4.1 สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ

ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเราสามารถตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลใด ๆ (รวมถึงชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง ความคิดเห็น รูปภาพ) หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ได้เพียงผู้เดียว โดยการตัดสินของเราเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

4.2 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

เมื่อผู้ใช้งานสร้างบัญชีบนเว็บไซต์นั้น เราจะขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยผู้ใช้งานอาจนำข้อมูลของผู้ใช้งานจาก Facebook, Line หรือ Google มาใช้ เพื่อช่วยให้สามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายขึ้น ชื่อของผู้ใช้งานจะถูกใช้ในการสร้างบัญชี และสถานที่สมัครของผู้ใช้งานจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ว่าผู้ใช้งานพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดใด ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อใช้ในการให้บริการเว็บไซต์

นอกจากนี้ เราจะส่งข่าวสารถึงผู้ใช้งานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารได้ แต่เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ใช้งานในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้งานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเราอาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่ผู้ใช้งานอยู่ วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้

4.3 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity

ผู้ใช้บริการได้อนุญาตและเข้าใจว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม ประเภทของเบราว์เซอร์ ที่อยู่ IP หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อธุรกิจที่ผู้ใช้ติดต่อผ่านเว็บไซต์ รวมถึงวันที่และเวลาในการใช้งาน เพื่อใช้ในการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดความสนใจในฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์

4.4 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราอาจจัดหาพื้นที่ว่างบนหน้าเว็บไซต์ให้บุคคลที่สามมาโฆษณา โดยผู้ใช้บริการต้องเห็นด้วยและให้ความยินยอมให้เรานำข้อมูลส่วนตัวของตนไปใช้ เช่น จังหวัดที่อยู่อาศัย วันเดือนปีเกิด และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีเราอาจติดต่อผู้ใช้บริการทางอีเมลเพื่อจัดการตลาดโดยตรง โดยใช้ชื่อของบุคคลที่สามในการติดต่อ

4.5 สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

เราอาจโอนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ให้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ตามเงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

5. ช่องทางการติดต่อ

contact@naruthee.com

การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์และนโยบายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขในภายหลังจากนี้ ถือเป็นการละเมิดที่อาจทำให้บริษัทต้องระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ทันที และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ใช้งานตามความเหมาะสมของบริษัท