• 17 June 2024

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ TikTok เปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทางดิจิทัลชื่อ “โบ๊เบ๊ on TikTok” เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ให้มีทักษะทางดิจิทัล และมีความรู้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านช่องทาง TikTok Seller Academy เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า

ตลาดโบ๊เบ๊มีจุดแข็งในด้านชื่อเสียงที่ยาวนานอยู่แล้ว การเพิ่มทักษะให้ผู้ค้าในตลาดในเรื่องการค้าขายบนแพลตฟอร์ม TikTok จะสร้างประโยชน์ได้ 4 ด้าน คือ ไม่ต้องมีคนควบคุมการเข้า-ออก สามารถขายได้ตลอดเวลา สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขวาง รองรับลูกค้าจากหลากหลายพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง ผู้ค้าสามารถลงขายสินค้าได้ตลอดเวลา ขณะที่ผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อสินค้าเวลาใดก็ได้เช่นกัน และสุดท้ายคือ ผู้ค้ามีโอกาสได้รับเสียงตอบรับจากผู้ซื้อ ทั้งในแง่ดี และไม่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าและธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของเราในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ การมุ่งยกระดับระบบนิเวศของการซื้อขายสินค้า และบริการให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ TikTok Shop เป็นแพลตฟอร์มนำเสนอเชื่อมโยงคอนเทนต์สินค้า และบริการจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ”

ชัชชาติ เสริมว่า “ประโยชน์ที่ชัดเจนจากโครงการนี้คือ การเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง และโลกดิจิทัลให้คู่ขนานกันไป เรานำเทคโนโลยีเข้าช่วยเสริมศักยภาพการค้าขาย และธุรกิจท้องถิ่น โดยไม่จำกัดเฉพาะในเมืองไทย แต่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของไทยสู่ระดับนานาชาติด้วย และนี้ความหมายของ Smart City นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคน และของเมือง”

สำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ดิจิทัล มีเป้าหมายที่สำคัญคือการมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนสามารถไปต่อยอดทำได้จริงบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเปิดร้านค้า การจัดเตรียมรูปภาพสินค้า การลงสินค้าเพื่อจูงใจผู้ซื้อ การจัดการคำสั่งซื้อ และข้อควรระวังต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มยอดขาย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยคอนเทนต์บนตลาดออนไลน์ เช่น เคล็ดลับการทำวิดีโอสั้นให้น่าสนใจ ขั้นตอนการไลฟ์สตรีม เป็นต้น

การนำดิจิทัลเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจ ทำให้ช่วยส่งเสริมการขายให้กับผู้ค้าในตลาดสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าการนั่งขายของในตลาด ทั้งนี้เมื่อนำเอาความรู้ทางด้านดิจอตอลมาช่วยในการขายแล้ว ย่อมทำให้สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า

ที่มา : https://www.thestorythailand.com/04/12/2023/118360/

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *