• 16 July 2024

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบ 5 ประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายยกระดับ 30 บาทที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอ ได้แก่ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ มะเร็งครบวงจร และการให้วัคซีน HPV สถานชีวาภิบาล การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. และสุขภาพจิต/ยาเสพติดนั้น

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่จะนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส โดยเข้ารับบริการได้ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระยะที่ 1 คือ เดือน ม.ค.2567 จะมีประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์แสดงบนมือถือ รพ.ทั้งรัฐ พร้อมการเบิกจ่ายผ่านระบบกลาง และหน่วยบริการจะได้รับเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น ระยะที่ 2 เดือน เม.ย.2567 บริการจ่ายเงินออนไลน์ การส่งต่อการรักษาโดยไม่ใช้ใบส่งตัว บริการเจาะเลือดห้องแล็บใกล้บ้าน และเชื่อมโยงข้อมูล การดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน การดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องมะเร็งครบวงจรจะมีการคิกออฟทีม Cancer Warrior ทั้งระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัดในปลายเดือน ต.ค.นี้ เพื่อดูแลประชาชนทุกจังหวัดให้มีความรู้และตระหนักในการป้องกันโรคมะเร็ง คิกออฟฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 11-20 ปี 1 ล้านโดส วันที่ 8 พ.ย.2566 และคิกออฟคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับฟรี 1 แสนคน ภายในเดือน พ.ย.2566 ส่วนสถานชีวาภิบาล โดย 100 วันแรกจะจัดตั้งสถานชีวาภิบาลทุกเขตสุขภาพและใน กทม. 7 เขต คาดว่าเดือน ธ.ค.นี้จะสามารถเปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบได้ และขยายสิทธิให้ครอบคลุมทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ส่วนนโยบาย รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ. จะยกระดับ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เป็น รพ.ทุติยภูมิ ขนาด 120 เตียง และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะทางร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย และเตรียมพร้อมโรงพยาบาลราชวิถี 2 เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย คาดว่าจะเปิดให้บริการทั้ง 3 ส่วนได้ภายในเดือน ธ.ค.2566 สำหรับเรื่องสุขภาพจิตและยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันมีมินิธัญญารักษ์แล้ว 35 จังหวัด 64 โรงพยาบาล มีกลุ่มงานจิตเวชทุกอำเภอ และมีหอผู้ป่วยจิตเวชทุกจังหวัด.

ที่มา: Thai Rath

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *