มีผลวันนี้ 2ม.ค.67 กรมที่ดิน ลดค่าโอน-จดจำนองบ้านไม่เกิน3ล้านโด๊ปอสังหาฯ

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ” ว่ามาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์จาก ร้อยละ 2 (2%) เหลือร้อยละ 1( 1%)  และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1(1%) เหลือร้อยละ 0.01( 0.01%)   เฉพาะการโอนฯและจดจำนองในคราวเดียวกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2 มกราคม2567 จนถึงวันที่ 31ธันวาคม2567  โดยต้องการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ซื้อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ตลาดไม่หยุดชะงัก เพื่อรอมาตรการดังกล่าวออกมา

สำหรับหลักเกณฑ์ที่อยู่ในข่ายการลดหย่อนได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ และห้องชุด (ทั้งบ้านมือ 1 และมือ 2) เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา โดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน

ที่ผ่านมา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ปี 2567มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และมอบกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินออกเป็นกฎกระทรวง2ฉบับ เพื่อประกาศใช้ ต่อเนื่องเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

สำหรับกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 

1.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2567 

2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองของการซื้อห้องชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา หลัง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแล้วให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศถึงวันที่ 31 ธันวาคม2567 ดังกล่าวต่อไป

สาระสำคัญของกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 

1.การลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก ร้อยละ 2 เหลือ ร้อยละ 1 สำหรับการซื้อขายอาคารที่อยู่อาศัย หรือ อาคารพาณิชย์ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ หรือ ที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ดังกล่าว หรือ อาคารชุด ซึ่งมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท

2.ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จากร้อยละ 1 เหลือ ร้อยละ 0.01 สำหรับการจำนองที่กระทำในคราวเดียวกับการโอน และวงเงินการจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท

ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องจากปี 2566 ที่กรมที่ดินได้ลดค่าธรรมเนียมให้แก่ประชาชนในอัตราเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตนเอง แล้วยังเป็นการส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา : www.thansettakij.com

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *