• 21 April 2024

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งตั้งแต่มกราคม ปี 2567 จะมีการปรับแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบต่อเดือน ตามมติ ครม. ที่ให้เหตุผลว่า เพื่อต้องการช่วยเหลือ เพิ่มเงินสดให้ข้าราชการระหว่างเดือน ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้าราชการ สามารถเลือกความประสงค์ได้ว่า จะรับเงินเดือน หรือรับ 2 รอบต่อเดือน

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สำหรับในรอบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 พบว่า เงินจะเข้าบัญชีรอบเดียวคือ วันที่ 23

กุมภาพันธ์ 25อย่างไรก็ตาม ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินเดือนในรอบที่ 2 ของเดือนนั้นๆ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ลูกจ้างประจำ จะได้รับเงินเดือนรอบเดียว คือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา Thairath

แอดมินอร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *