Zoom ได้รับใบรับรองสิทธิ์ ETDA สำหรับประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ รักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทย

Zoom Video Communications, Inc. ประกาศยืนยันความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ในประเทศไทย โดยได้รับใบรับรองสิทธิ์ ETDA จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัลในประเทศไทย รับรองว่า Zoom ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ.2563

นายลูคัส ลู หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเอเชีย Zoom ระบุว่า “ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นหัวใจแห่งการดำเนินงานของเราที่ Zoom การได้รับการรับรองจาก ETDA เป็นการยืนยันว่าเราให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของ Zoom เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและองค์กรต่างๆ ด้วยโซลูชั่นด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า”

การได้รับใบรับรอง ETDA เป็นการยืนยันสำคัญที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งในด้านความปลอดภัยของ Zoom และเป็นการเชื่อถือจากองค์กรภายนอกว่า Zoom มุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก การรับรอง ETDA นี้เป็นเพียงหนึ่งในการรับรองที่ Zoom ได้รับ รวมถึง ISO/IEC 27001:2013 และ SOC2 Type II

Zoom ได้รับการประเมินจาก ETDA และได้รับการรับรองว่าปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งรวมถึงการประชุมที่ต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูง เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นหรือการประชุมคณะกรรมการที่มีผลทางกฎหมาย และการประชุมทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Zoom ได้ที่ Zoom Trust Center

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3494681

Admin : นนท์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *