• 17 June 2024

มาแล้วจ้า 10 อันดับประเทศทั่วโลกสำหรับย้ายไปอยู่ พร้อมคัดเลือกปัจจัยที่สำคัญมาไว้ให้พิจารณา!

1. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจัย

 • ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้
 • มีอุณหภูมิตั้งแต่ร้อนจัดและแห้งแล้งในเขตทะเลทรายไปจนถึงเขตอบอุ่นในบริเวณชายฝั่ง
 • ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่สวยงาม ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และสัตว์ป่าสวยงาม
 • มี GDP มากกว่า $1.4 ล้านล้าน
 • เศรษฐกิจแข็งแกร่งและมั่นคง มีมาตรฐานค่าครองชีพสูง
 • เศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เหมืองแร่ เกษตรกรรม การเงิน และการท่องเที่ยว
 • มีสังคมพหุวัฒนธรรม
 • ค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในภูมิภาค
 • ตลาดงานที่แข็งแกร่งพร้อมโอกาสการจ้างงานที่หลากหลาย
 • ความมั่นคงทางการเมืองและมาตรฐานการครองชีพที่สูง

2. ประเทศแคนาดา

ปัจจัย

 • ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
 • มีอุณหภูมิตั้งแต่หนาวเย็นและมีหิมะตกในฤดูหนาวไปจนถึงอบอุ่นและไม่รุนแรงในฤดูร้อน
 • ขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งป่าไม้ ภูเขา และทะเลสาบ
 • GDP มากกว่า $1.7 ล้านล้าน
 • เศรษฐกิจแข็งแกร่งและมั่นคง มีมาตรฐานการครองชีพสูง
 • เศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ การเงิน และเทคโนโลยี
 • สังคมพหุวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับขันติธรรมและการอยู่ร่วมกัน
 • ค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในภูมิภาค
 • ตลาดงานที่แข็งแกร่งพร้อมโอกาสการจ้างงานที่หลากหลาย
 • ความมั่นคงทางการเมืองและมาตรฐานการครองชีพที่สูง

3. ประเทศสหรัฐอเมริกา

        ปัจจัย

 • ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
 • มีอุณหภูมิตั้งแต่หนาวจัดและมีหิมะตกในฤดูหนาวไปจนถึงร้อนชื้นในฤดูร้อน
 • ขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขา ป่าไม้ และชายหาด
 • GDP มากกว่า 22 ล้านล้านเหรียญ
 • เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลก
 • หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงการเงิน การผลิต และเทคโนโลยี
 • มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย พร้อมโอกาสทางการศึกษาและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

4. ประเทศสหราชอาณาจักร

Big Ben with autumn leaves, London

        ปัจจัย

 • ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
 • มีสภาพอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและฤดูร้อนเย็นสบาย
 • ขึ้นชื่อเรื่องเมืองประวัติศาสตร์ ชนบทที่สวยงาม และภูมิประเทศที่หลากหลาย
 • GDP มากกว่า 2.8 ล้านล้านดอลลาร์
 • เศรษฐกิจแข็งแกร่งและมั่นคง มีมาตรฐานการครองชีพสูง
 • มีเศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น บริการทางการเงิน เทคโนโลยี การผลิต และการค้าปลีก
 • ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับประเทศไทย อาทิ สถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนา
 • มีค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในภูมิภาค
 • มีตลาดงานที่แข็งแกร่งพร้อมโอกาสการจ้างงานที่หลากหลาย
 • มีความมั่นคงทางการเมืองและมาตรฐานการครองชีพที่สูง

5. ประเทศเยอรมนี

        ปัจจัย

 • ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
 • มีภูมิอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวและฤดูร้อนอบอุ่น
 • ขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำ
 • มี GDP มากกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์
 • มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป
 • มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคงด้วยภาคการผลิตที่พัฒนแล้ว รวมถึงอุตสาหกรรมบริการที่กำลังเติบโต
 • มีมาตรฐานการครองชีพสูง เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการศึกษาต่อ
 • สังคมพหุวัฒนธรรม
 • ค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในภูมิภาค
 • ตลาดงานที่แข็งแกร่งพร้อมโอกาสการจ้างงานที่หลากหลาย
 • ความมั่นคงทางการเมืองและมาตรฐานการครองชีพที่สูง

6. ประเทศญี่ปุ่น

        ปัจจัย

 • ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
 • มีอุณหภูมิตั้งแต่หนาวจัดและมีหิมะตกในฤดูหนาวไปจนถึงร้อนชื้นในฤดูร้อน
 • ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงามน่าทึ่ง ทั้งภูเขา ป่าไม้ และชายหาด
 • GDP มากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์
 • มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งและมั่นคง มีมาตรฐานการครองชีพสูง
 • มีเศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต เทคโนโลยี การเงิน และการค้าปลีก
 • มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความเคารพและความสุภาพ
 • มีมาตรฐานการครองชีพสูง เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการศึกษาต่อ
 • มีตลาดงานที่แข็งแกร่งพร้อมโอกาสการจ้างงานที่หลากหลาย
 • มีความมั่นคงทางการเมืองและมาตรฐานการครองชีพที่สูง

7. ประเทศสิงคโปร์

        ปัจจัย

 • ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มีภูมิอากาศแบบเขตร้อนที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิตั้งแต่ร้อนชื้นไปจนถึงอบอุ่นและมีฝนตกชุก
 • เป็นที่รู้จักในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสังคมที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
 • มีGDP มากกว่า 500 พันล้านเหรียญ
 • มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งและมั่นคง มีมาตรฐานการครองชีพสูง
 • มีเศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน การผลิต และเทคโนโลยี
 • มีสังคมพหุวัฒนธรรม
 • มีค่าครองชีพสูง แต่ตลาดงานแข็งแกร่งและมาตรฐานการครองชีพสูง
 • มีความมั่นคงทางการเมืองและมาตรฐานการครองชีพที่สูง

8. ประเทศนิวซีแลนด์

 • ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
 • มีภูมิอากาศแปรปรวนโดยมีอุณหภูมิตั้งแต่อ่อนถึงกึ่งร้อน
 • ขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งป่าไม้ ภูเขา และชายหาด
 • มี GDP มากกว่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคงพร้อมมาตรฐานการครองชีพที่สูง
 • มีเศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ป่าไม้ และการท่องเที่ยว
 • มีสังคมพหุวัฒนธรรม
 • มีมาตรฐานการครองชีพสูงและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการศึกษา
 • มีความมั่นคงทางการเมือง

9. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • ตั้งอยู่ในยุโรปกลาง
 • มีอากาศค่อนข้างเย็นในฤดูหนาวและฤดูร้อนที่เย็นสบาย
 • ขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา ป่าไม้ และทะเลสาบ
 • มี GDP มากกว่า 700 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคงพร้อมมาตรฐานการครองชีพที่สูง
 • มีเศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน การผลิต และเทคโนโลยี
 • มีสังคมพหุวัฒนธรรม
 • มีค่าครองชีพสูงและตลาดงานแข็งแกร่งและมาตรฐานการครองชีพสูง
 • มีความมั่นคงทางการเมือง

10.ประเทศเกาหลีใต้

 • ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีอุณหภูมิตั้งแต่หนาวจัดและมีหิมะตกในฤดูหนาวไปจนถึงร้อนชื้นในฤดูร้อน
 • เป็นที่รู้จักในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและพัฒนาแล้ว
 • มี GDP กว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์
 • มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคงพร้อมมาตรฐานการครองชีพที่สูง
 • มีเศรษฐกิจที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิต เทคโนโลยี และการเงิน
 • มีสังคมพหุวัฒนธรรม
 • มีค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ แต่ค่าครองชีพต่ำกว่าในภูมิภาค
 • มีตลาดงานที่แข็งแกร่งพร้อมโอกาสการจ้างงานที่หลากหลาย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *