• 17 June 2024

ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI) เปิดเผยว่าเด็กและวัยรุ่นเกือบ 70% มีความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ผ่านมา อัตราเสี่ยงนี้พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น ‘การระบาดใหญ่ทางไซเบอร์’ ด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ ซึ่งความเสี่ยงทางไซเบอร์แตกต่างกันไปตามอายุ โดยพบการรับเนื้อหาและการติดต่อที่มีความเสี่ยง การกลั่นแกล้ง และการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป

ทั้งนี้สถาบันดีคิว (DQ Institute) เปิดเผยดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับชาติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ติดตามสถานะความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าเด็กและวัยรุ่นอายุ 8-18 ปีทั่วโลกสูงเกือบ 70% ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ผ่านมา สถิติที่น่าตกใจนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำดัชนีในปี 2561 โดยสถาบันดีคิวขนานนามสถานการณ์นี้ว่าเป็น “การระบาดใหญ่ทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง”

ดร.ยูฮยอน ปาร์ค (Yuhyun Park) ผู้ก่อตั้งสถาบันดีคิว กล่าวว่า “เราได้เห็นอัตราการเสี่ยงทางไซเบอร์ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องถึง 70% เป็นเวลา 7 ปีในเด็กและเยาวชนอายุ 8-18 ปี ตอนนี้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ‘การระบาดใหญ่ทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง’ ทุกวันนี้ ความแพร่หลายของเอไอรู้สร้าง (generative AI) เมตาเวิร์ส และอุปกรณ์ XR (เทคโนโลยีความจริงขยาย) ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น แต่มีการพูดคุยอภิปรายเรื่องผลกระทบที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเหมือนเช่นความท้าทายด้านสภาพอากาศ และเราไม่สามารถรีรอได้อีกต่อไป”

COSI รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็ก 351,376 คน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ในดัชนีฉบับล่าสุดนี้มีการจัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับเพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำในอุตสาหกรรมสามารถระบุจุดแข็งและสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อดำเนินการโครงการริเริ่มและมาตรการด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็กได้อย่างแม่นยำ จากดัชนีดังกล่าว สหราชอาณาจักร เยอรมนี และจีน มีประสิทธิภาพสูงสุดในหลายมิติ โดยมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยสำหรับเด็ก: สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
  • การสนับสนุนจากครอบครัว: อินเดียและสิงคโปร์
  • การศึกษาด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน: อิตาลีและไต้หวัน
  • ความรับผิดชอบของบริษัทไอซีที: เยอรมนีและฝรั่งเศส
  • นโยบายและข้อบังคับของรัฐบาล: แคนาดาและฝรั่งเศส
  • โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี: เกาหลีและจีน

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI) เป็นตัวชี้วัดระดับชาติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ติดตามสถานะความปลอดภัยออนไลน์ของบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คะแนน COSI มาจากการจัดอันดับคะแนนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 6 ประเภทตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงบริษัทไอซีที โดยประเมินความพยายามในการปรับปรุงความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของเด็กภายในประเทศ ครอบคลุม 12 หัวข้อและตัวชี้วัด 39 รายการ

ประเทศต่าง ๆ นำ COSI ไปใช้ศึกษาส่วนที่ต้องปรับปรุงในด้านปัญหาด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้ง 6 ประเภทจากการชี้วัดประสิทธิภาพระดับโลก ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และดำเนินการความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประสานงานความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็ก ขณะเดียวกันก็วัดความก้าวหน้าของประเทศในเชิงปริมาณได้

เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้ขยายหรือได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายกว่าในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเด็กมีการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลย เช่น ในบางครอบครัวเปิดการ์ตูนให้เด็กดู เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเด็กให้ไปดูแค่หน้าจอ เพื่อที่ครอบครัวจะได้มีเวลาว่างเพื่อไปทำกิจกกรมอย่างอื่น ทำให้เด็กติดการดูการใช้เทคโนโลยี ทำให้เด็กจำนวนมากสมาธิสั้น และบางครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมเพื่อดูพฤติกรรมของเด็ก ๆ ได้ เด็กจึงสามารถเลือกดูทุกอย่างได้หมด อย่างไรก็ตามหากทุกครอบครัวช่วยกับดูแลลูก หลานของตนเอง ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นประโยชน์

ที่มา : https://www.sanook.com/hitech/1592523/

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *