• 15 July 2024

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปฏิบัติการปราบปราบกลุ่มทุนจีนที่มีการถือครองทรัพย์สินเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านการถือครองโดยตัวแทนคนไทย หรือนอมินี ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอข่าว “เชียงใหม่ ไชน่าทาวน์ ทุนจีนยึดสันกำแพง-หางดง” ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อเท็จจริง มีกลุ่มทุนจีนปักหมุดทำโครงการบ้านจัดสรร รองรับดีมานด์คนจีนด้วยกัน เรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่คนจีนอาศัยอยู่ 100% ในโซน อ.หางดง และ อ.สันกำแพง

ผู้ว่า เชียงใหม่เชือดนอมินีทุนจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนานาชาติลานนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหมู่บ้านจัดสรรชื่อ “รัก เชียงใหม่” หรือ ICM RESORT ต.บ้านแหวน อ.หางดง มีการติดป้ายประกาศขนาดใหญ่หน้าหมู่บ้าน รายละเอียดระบุว่า “ประกาศขายบ้านและที่ดิน” (ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 8 หลัง เลขที่ 169, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 169/7 พร้อมติดประกาศคำสั่งที่ออกโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง เลขที่หนังสือ ที่ ชม 0020.06/13903 ระบุว่า เรื่อง ขอให้จำหน่ายที่ดิน

เรื่องนี้ นายอารักษ์ กัมปนาทบวร หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ล่าสุดตรวจสอบพบมี 2 โครงการจัดสรร ที่มีการถือครองที่ดินอันอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ 1.โครงการบ้านฟ้าหลวง อ.สันกำแพง 2.โครงการหมู่บ้านจัดสรร รัก เชียงใหม่ ICM RESORT ต.บ้านแหวน อ.หางดง ของบริษัท เชียงใหม่ เจี่ยหยวนไถ่ จงโย่วเชียน กงซือ จำกัด และบริษัท อั่ย เชียงใหม่ ไทยจงโย่วเซียน กงซือ จำกัด

รูปแบบมีการดำเนินการในลักษณะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และให้บุคคลสัญชาติไทยเข้าถือหุ้นในบริษัทแทนคนต่างด้าวสัญชาติจีน (นอมินี) เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตามกฎหมาย

จากนั้น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ทำหน้าที่สืบสวนและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยพบว่าบริษัทดังกล่าวมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นนอมินีแทนคนต่างด้าว จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะทำงาน และมีคำสั่งให้ทั้ง 2 โครงการ ทำการจำหน่ายที่ดินทั้งหมดภายในโครงการ ภายในเวลา 180 วัน โดยโครงการบ้านฟ้าหลวง อ.สันกำแพง มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 41 แปลง และโครงการรัก เชียงใหม่ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 43 แปลง

ที่ดินหางดงชี้จดนอมินีลดฮวบ

ทั้งนี้ โครงการรัก เชียงใหม่ หรือ ICM RESORT ที่ติดป้ายประกาศขายบ้านและที่ดิน จำนวน 8 หลัง ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโครงการเป็นผู้ดำเนินการติดป้ายประกาศเอง กำหนดเดดไลน์ 180 วัน นับจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ลงนามคำสั่งให้ขายทอดตลาด

สำหรับผู้สนใจซื้อทรัพย์ทั้ง 8 หลังดังกล่าว เงินที่ขายได้จะเป็นสิทธิของบริษัท โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีการสืบสวนตรวจสอบว่าคนที่มาซื้อและโอนกรรมสิทธิ์รายใหม่เป็นคนต่างด้าวอีกหรือไม่

เปิดปมถือหุ้นไขว้กลับไปกลับมา

แหล่งข่าวจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 บริษัท พบว่า บริษัทเชียงใหม่ เจี่ยหยวนไถ่ฯ จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 7 มีนาคม 2557 เงินทุนจดทะเบียน 11,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นเป็นคนจีน คือ นางเชิน ฟูหลง (Mrs. Chen Furgon) และผู้ถือหุ้นนิติบุคคล คือ บริษัท แกรนด์ โกลเด้น โกล จำกัด ตรวจสอบพฤติการณ์ย้อนหลังของบริษัทพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นในลักษณะวนกลับไปกลับมา เพื่อให้สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตามกฎหมาย รวมที่ดินจำนวน 33 แปลง

เดดไลน์ขายทอดตลาด 4 ม.ค. 67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทม์ไลน์การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 2785/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 2515.2/ว 7665 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 เรื่อง มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว) เพื่อตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว

คณะกรรมการได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า บริษัท เชียงใหม่ เจี่ยหยวนไถ่ จงโย่วเชียน กงชือ จำกัด และบริษัท อั่ย เชียงใหม่ ไทยจงโย่วเซียน กงซือ จำกัด มีพฤติการณ์ถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าว ตามมาตรา 97 ซึ่งต้องจำหน่ายที่ดินตามมาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ให้บริษัทจำหน่ายที่ดินภายในกำหนดเวลา 180 วัน หลังจากนั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ได้มีหนังสือ ที่ ชม 0020.06/13903 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 แจ้งให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายที่ดิน รวม 43 แปลง ภายในกำหนดเวลา 180 วัน โดยมีกำหนดขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มกราคม 2567

ที่มา : www.prachachat.net

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *