• 19 June 2024

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้ส่งโครงการที่บริการดูแลจำนวน 5 แห่งเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยทั้ง 24 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินว่าเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เกิดสภาวะโลกร้อน เนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของทั่วโลก ทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จึงมีการคัดเลือกหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการเพิ่มและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน

โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะผู้ดูแลบริหารจัดการนิติบุคคลโครงการที่อยู่อาศัย ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการลดใช้พลังงานและจัดการของเสียอย่างถูกวิธี ซึ่งทั้ง 5 โครงการที่พลัสฯ บริหารได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการสราญสิริ ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ และโครงการเดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร บี รางวัลระดับดีมาก โครงการบุราสิริ วัชรพล และรางวัลระดับดี โครงการสราญสิริ ประชาอุทิศ 90 และโครงการเดอะเบส เพชรบุรี ทองหล่อ โดยได้รับมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยกว่า 400 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า  19 ล้านตารางเมตร ยืนยันถึงความสำเร็จในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  และยังคงเดินหน้ารับธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

Admin: spay

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *